Itinerari de Psicologia Clínica

Informació sobre l'itinerari (curs 2013-2014)*

Horaris i assignatures (llicenciatura en Psicologia) curs 2013-2014

Nota important: Les assignatures optatives de la llicenciatura en Psicologia amb codis 1239, 1265, 1266, 1267, 1268, 1729 i 1938 formen també part de l'Itinerari d'especialització de Psicologia Clínica i de la Salut, tot i que no s'ofereixen durant el curs 2013-2014 (com a conseqüència de l'extinció de la llicenciatura en Psicologia). Només s'oferirà la matricula de les assignatures amb codis 1238, 1240, 1269, 1270, 1942 i 2247 (correspondència amb assignatures optatives amb docència del grau de Psicologia).