Curs 2023-24. Presentació del Grau de Psicologia a l'alumnat de nou ingrés

Dimecres 13 de setembre de 2023, a les 12.30 h. a l'aula de primer curs de Psicologia, el Degà i el Cap d'estudis de la Facultat de Psicologia faran una breu presentació de l’equip deganal i de la Facultat, així com de l'organització i el funcionament d'aquesta titulació.

Igualment resoldran els dubtes que l’alumnat de nou ingrés els hi vulgui formular.