Escoltar

Estructura i Personal

Direcció

Degà/ana de Facultat
Secretari/ària
Web de la institució

Caps d'estudis

Vicedegana de Pràcticum

Junta de Facultat

FOU Núm. 426

11668. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2016 per la qual es fa pública la composició dels representants titulars dels professors a la Junta de la Facultat de Psicologia