Escoltar

Guia-tutoria de matrícula

Benvolguts i benvolgudes estudiants,

La Facultat de Psicologia us vol ajudar en el procés d'automatrícula. Per això ha elaborat un document que podeu consultar a la guia de tutoria de matrícula dels estudis de grau de Psicologia, dirigida principalment als estudiants de nou ingrés. Aquest document proporciona ajuda sobre el procés general de matrícula, el procediment de automatrícula, i resol preguntes freqüents (FAQ), com ara el nombre mínim de crèdits de matrícula recomanats, com puc saber a quin grup m'he de matricular, distribució dels crèdits ECTS dins el pla d'estudis, criteris de permanència dins els estudis iniciats, calendari escolar, i altres qüestions relatives al Reglament acadèmic. Els estudiants de nou ingrés també tenen la possibilitat d’acudir a una tutoria de matrícula presencial (grupal) en l’horari especificat a UIBdigital.