Jornada d'acolliment per a estudiants de primer curs dels estudis de grau de Psicologia curs 2020-21

L'equip deganal i el director del departament de Psicologia faran la presentació a estudiants de primer curs.

GRUP A matí

Dimecres 30 setembre, 12.30 a 13 h.

GRUP B matí

Dimecres 7 d’octubre, 12.30 a 13 h.

GRUP A horabaixa

Dimecres 30 setembre, 14:30 a 15 h.

GRUP B horabaixa

Dimecres 7 d’octubre, 14:30 a 15 h.

Lloc
Aula A02 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya

L’equip deganal de la Facultat