Junta de Facultat

Equip directiu [+]

JUNTA DE FACULTAT
FOU Núm. 426
11668. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de gener de 2016 per la qual es fa pública la
composició dels representants titulars dels professors a la Junta de la Facultat de Psicologia